Bank- och finanstvister

Norburg & Scherp biträder klienter rörande bank- och finansrelaterade tvister, inklusive tvister rörande finansiella uppdragsavtal, låneavtal, leasingavtal, sakrättsliga frågor, insolvensrättsliga frågor och i tvister relaterade till regulatoriska frågor.

”Masterfully handles complex contentious proceedings across a range of sectors, from construction to banking”

Who’s Who Legal, 2021

Bank- och finanstvister kontakter

Fredrik Norburg

ADVOKAT/PARTNER

Pontus Scherp

ADVOKAT/PARTNER

Anina Liebkind

ADVOKAT/PARTNER

Magnus Jonson

ADVOKAT/PARTNER