Kommersiell tvistlösning

Norburg & Scherp företräder svenska och internationella klienter i affärstvister inför alla instanser av svenska domstolar och arbetar även tillsammans med utländska ombud i tvister inför utländska domstolar. Vi arbetar ofta tillsammans med advokatbyråer i andra jurisdiktioner för att på bästa sätt bistå våra klienter i gränsöverskridande tvister. Vår erfarenhet inkluderar ett antal mål inför Högsta domstolen.

Norburg & Scherp har stor erfarenhet av tvister inom en rad olika branscher och rättsområden. Vårt team agerar även ombud i förvaltningsrättsliga förfaranden gällande bland annat offentlig upphandling, sekretessfrågor och telekomtvister.

”An excellent commercial disputes team with capacity to handle complex litigation matters”

The Legal 500, 2020

Kommersiell tvistlösning kontakter

Kristina Ljungström

ADVOKAT/PARTNER

Fredrik Norburg

ADVOKAT/PARTNER

Pontus Scherp

ADVOKAT/PARTNER

Anina Liebkind

ADVOKAT/PARTNER

Magnus Jonson

ADVOKAT/PARTNER