Konkurrensrättsliga tvister

Norburg & Scherp företräder klienter i konkurrensrättsliga tvister avseende bland annat skadeståndskrav till följd av beslut från domstolar och konkurrensmyndigheter om missbruk av dominerande ställning och karteller.

Vi bistår klienter även i samband med granskningar som utförs av konkurrensmyndigheter, EU-kommissionen och andra tillsynsmyndigheter. Våra advokater företräder företag som är föremål för granskning såväl som andra parter med intresse i saken som intervenerar i processen.

Vår advokatbyrå har ett stort internationellt kontaktnät av advokater och ekonomer som vi arbetar med i gränsöverskridande ärenden.

”Skilful dispute lawyers with no fear of the opponent”

Legal 500, 2021

Competition & Antitrust Disputes contacts

Kristina Ljungström

ADVOKAT/PARTNER

Fredrik Norburg

ADVOKAT/PARTNER

Pontus Scherp

ADVOKAT/PARTNER

Magnus Jonson

ADVOKAT/PARTNER

Helena Selander

ADVOKAT