Entreprenadtvister

Norburg & Scherp har omfattande erfarenhet av att företräda klienter i entreprenadtvister. Vi arbetar med entreprenad- och konsultavtal med tillämpning av såväl de svenska standardavtalen AB 04, ABT 06 och ABK 09 som den internationella kontraktsfamiljen FIDIC och projektspecifika avtal.

Utöver att vara ombud för våra klienter i entreprenadtvister inför domstol och skiljenämnder bistår vi ofta våra klienter under pågående projekt för att säkerställa uppfyllelse av kontraktuella formaliakrav, säkra bevisning och skapa de bästa möjliga utgångspunkterna i eventuella framtida tvister.

Entreprenadtvister är ofta komplexa ur såväl tekniskt som faktamässigt perspektiv och vi är väl skickade att hantera omfattande dokumentation och tekniska frågor. När det behövs anlitar vi tekniska experter för att bistå i utredningen och avge sakkunnigbevisning inför domstolar och skiljenämnder. 

”Impressive combination of legal, technical and strategic knowledge of great importance in construction disputes”

The Legal 500, 2020

Construction Disputes contacts

Kristina Ljungström

ADVOKAT/PARTNER

Fredrik Norburg

ADVOKAT/PARTNER

Pontus Scherp

ADVOKAT/PARTNER

Anina Liebkind

ADVOKAT/PARTNER