Utredningar

Norburg & Scherp företräder klienter i utredningar rörande t.ex. regulatoriska, bolagsrättsliga, straffrättsliga och skadeståndsrättsliga frågor. Firman anlitas som en oberoende utredare för att undersöka och rapportera till t.ex. styrelsen i ett bolag. Vi anlitas även som särskild granskare enligt aktiebolagslagen när en aktieägarminoritet har begärt särskild granskning. 

Våra uppdrag på området inkluderar rollen som sekreterare i tillsynsnämnden för Swedish Private Equity & Venture Capital Association.

”The firm is outstanding when you need real investigations according to clients”

Chambers & Partners, 2019

UTREDNINGAR Kontakter

Kristina Ljungström

ADVOKAT/PARTNER

Fredrik Norburg

ADVOKAT/PARTNER

Pontus Scherp

ADVOKAT/PARTNER

Anina Liebkind

ADVOKAT/PARTNER

Magnus Jonson

ADVOKAT/PARTNER