Bolagsrättsliga tvister

 

Norburg & Scherps team har stor erfarenhet av bolagsrättsliga tvister av olika karaktär och bistår klienter i tvister avseende exempelvis inlösen av minoritetsaktier, joint venture- och aktieägaravtal och andra ägartvister.

”Highly skilled and analytical with a practical mindset”

The Legal 500, 2020

Kontaktpersoner bolagsrättsliga tvister

Kristina Ljungström

ADVOKAT/PARTNER

Fredrik Norburg

ADVOKAT/PARTNER

Pontus Scherp

ADVOKAT/PARTNER

Magnus Jonson

ADVOKAT/PARTNER

Anina Liebkind

ADVOKAT/PARTNER