Företagsförvärvstvister

Norburg & Scherp företräder klienter in tvister relaterade till företagsförvärv, fusioner och andra transaktioner. Vår expertis omfattar bland annat tvister gällande garantibrister, tilläggsköpeskilling och andra prisjusteringsmekanismer.

”The practice in general is dedicated, professional and the people are nice to be around”

The Legal 500, 2020

Mergers & Acquisition Disputes contacts

Kristina Ljungström

ADVOKAT/PARTNER

Fredrik Norburg

ADVOKAT/PARTNER

Pontus Scherp

ADVOKAT/PARTNER

Magnus Jonson

ADVOKAT/PARTNER

Anina Liebkind

ADVOKAT/PARTNER