Professionsansvar

Norburg & Scherp agerar regelbundet ombud i ärenden rörande professionsansvar, inklusive skadeståndsansvar för bolagsledningen, styrelseledamöter, revisorer och juridiska rådgivare. Ärendena involverar ofta komplexa frågor avseende skadeståndsansvar, kausalitet och skadeståndsberäkning. Vi utför även utredningar på området och hanterar kontakterna med försäkringsbolag som involveras.

”Outstanding legal expertise”

The Legal 500, 2021

Kontaktpersoner professionsansvar

Fredrik Norburg

ADVOKAT/PARTNER