Offentlig upphandling

Norburg & Scherp bistår regelbundet klienter i offentliga upphandlingsförfaranden, framförallt i tvister gällande överprövningar av tilldelningsbeslut och sekretessbeslut.

Vi bistår också klienter i arbetet med att upprätta anbud.

”Professional and flexible approach combined with high experience and business understanding together with efficiency in costs and time”

Legal 500, 2021

Kontaktpersoner offentlig upphandling

Magnus Jonson

ADVOKAT/PARTNER

Helena Selander

ADVOKAT

Pontus Scherp

ADVOKAT/PARTNER