Fastighets- och hyrestvister

Norburg & Scherps team har erfarenhet av många typer av fastighetsrelaterade tvister, såsom brott mot garantier i köpekontrakt, miljörelaterade tvister och hyres- och arrendetvister.

Våra advokater bistår ofta klienter i tvister rörande uppsägning av kommersiella hyreskontrakt och skadeståndskrav baserat på indirekt besittningsskydd. Vi är även ombud i förhandlingar samt i processer inför hyres- och arrendenämnder och domstolar.

”Trustworthy and very effective”

Who’s Who Legal, 2022

Fastighets- och hyrestvister kontakter

Kristina Ljungström

ADVOKAT/PARTNER

Fredrik Norburg

ADVOKAT/PARTNER

Pontus Scherp

ADVOKAT/PARTNER

Anina Liebkind

ADVOKAT/PARTNER