Tvistefinansiering

 

Norburg & Scherp biträder klienter för att hitta och förhandla lösningar med finansbolag som finansierar tvistlösning och riskhantering (s.k. Third Party Funding), inklusive kostnader och risker i processer och skiljeförfaranden i Sverige och i gränsöverskridande ärenden. 

Vi lämnar också rådgivning till finansbolag i samband med finansiering av tvister, t.ex. genom att utreda krav och avge rättsutlåtanden.

”Exceptional legal competency and awareness of the issues at hand”

The Legal 500, 2020

Third party funding contacts

Pontus Scherp

ADVOKAT/PARTNER

Anina Liebkind

ADVOKAT/PARTNER