Madeleine Thörn

ADVOKAT

Biografi

Madeleine Thörn är advokat vid Norburg & Scherp Advokatbyrå sedan 2018. Innan Madeleine anslöt till byrån arbetade hon som beredningsjurist vid Högsta domstolen. Madeleine talar flytande svenska, engelska och spanska samt har grundläggande kunskaper i franska och italienska.

Erfarenhet
 • Norburg & Scherp Advokatbyrå, Associate 2018–
 • Högsta domstolen, beredningsjurist 2017–2018
 • Solna tingsrätt, tingsnotarie 2015–2017
 • Sveriges ambassad i La Paz, Bolivia, praktikant 2014
Uppdrag
 • Agerat ombud för flera av Sveriges största byggbolag i tvistemål och specifik tvistlösningsmetod för entreprenadtvister.
 • Agerat ombud i tvångsinlösenförfarande enligt aktiebolagslagen.
 • Företrätt lokalhyresgäst i tvistemål rörande indirekt besittningsskydd.
 • Företrätt ett internationellt bolag inom olje- och gasindustrin i ett skiljeförfarande under SCC:s skiljedomsregler.
 • Företrätt ett svenskt bolag i en M&A-tvist rörande tilläggsköpeskilling.
 • Huvudsekreterare för Swedish Private Equity & Venture Capital Associations (SVCA) tillsynsnämnd.
Utbildning
 • Juristexamen 2015, Uppsala universitet
 • Utbytesstudier i statskunskap och lingvistik 2013, UCL (University College London) England
 • Utbytesstudier i statskunskap, internationell rätt och internationell ekonomi 2013, Universidad Central, Chile
Medlemskap
 • Ledamot i Sveriges advokatsamfund
 • Young Arbitrators Sweden, medlem i Advisory Board 2020–
 • Swedish Women in Arbitration Network (SWAN)
 • Swedish Arbitration Association (SAA)
 • Young ICCA
 • Club Español del Arbitraje (CEA)